Čo sa mi podarilo

Október 2000

Výstavba prvej tenisovej haly v regióne

Teniová hala na Mýte slúžila závodným aj rekreačným hráčom po dobu 10 rokov. Bola to prvá pretlaková halu na strednom Slovensku.

Október 2000

Január 2004

Založenie tenisového klubu TENISIA Banská Bystrica

Február 2004

Zber dokladov a začiatok zápasu o navrátenie areálu v mestskom parku do majetku Banskej Bystrice

Február 2004

Jún 2008

Historický postup mužov do 1. tenisovej ligy

Október 2008

Vrátenie tenisového areálu v mestskom parku do majetku Banskej Bystrice

Október 2008

Marec 2009

Cena Mesta Banská Bystrica

v kategórii športové kolektívy za historický postup družstva mužov do 1. ligy

Jún 2009

Historický postup družstva žien do tenisovej extraligy

Jún 2009

Marec - Máj 2010

Rekonštrukcia povrchu tenisového areálu z vlastných zdrojov

2010

Spojenie klubov Tenisia a TK Dixon

Zjednotením hráčskej základne vznikol TC DIXON TENISIA, ktorý sa zaradil k TOP klubom na Slovensku. Spojenie znamenalo zisk šiestich krytých tenisových dvorcov v zimnej sezóne a 21 dvorcov v sezóne letnej.

2010

Apríl 2010

Cena Mesta Banská Bystrica

v kategórii športové kolektívy za historický postup družstva žien do tenisovej extraligy

August 2010

Majstrerky Slovenska - dorastenky

August 2010

Máj 2011

Extraliga ženy - strieborná medaila

Máj 2012

Extraliga ženy - bronzová medaila

Máj 2012

Máj 2013

Extraliga ženy - bronzová medaila

August 2016

Vicemajstri Slovenska - mladšie žiačky

August 2016

August 2017

Vicemajstri Slovenska - mladšie žiačky

September 2017, trvá dodnes

Štart projektu HTŠ

Projekt Hľadáme tenisových šampiónov znamená pre deti možnosť učisť sa hrať tenis za symblický poplatok. Projekt je financovaný spoonzorsky a z verejných zdrojov.

September 2017, trvá dodnes

Október 2018

Majstri SR - detský Davis Cup

Apríl 2019

Pamätná medaila STZ

Za dlhoročnú prácu v Slovenskom tenisovom zväze

Apríl 2019

Október 2019

Majstri SR - detský Davis Cup